Офіційні правила конкурсу "Креативність - конкурентна перевага української молоді."
Терміни та визначення

"Конкурс" – відбірковий конкурс, що проводиться офіційним представництвом WOOO agency ТОВ "Агенція креативних людей" для обрання найкращих учасників.

"Організатор" – WOOO agency ТОВ "Агенція креативних людей" та ТК "Буковель".

"Правила конкурсу" – всі правила прописані в основних умовах участі в конкурсі та підтверджуються цим документом.

"Учасник" – належним чином зареєстрована і акредитована особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі.

"Переможець" – учасники, визначені за абсолютною кількістю балів, отриманих від журі Конкурсу, до складу якого входять українські експерти.

"Веб-ресурси" – веб-портал https://wooo.com.ua/creative-designerЗагальні положення

Ці офіційні правила Конкурсу встановлюють порядок набуття статусу Учасника Конкурсу, порядок проведення Конкурсу, порядок визначення Переможців Конкурсу та порядок завершення Конкурсу.

Пропонуємо уважно ознайомитися з умовами Конкурсу перед виявленням наміру взяти участь у Конкурсі. Участь у цьому Конкурсі здійснюється на безкоштовній основі.

Цим Організатор звертає увагу, що перед початком прийняття участі у Конкурсі кожна особа зобов'язана уважно ознайомитись із змістом Правил, умовами участі у Конкурсі.

У разі наявності будь-яких запитань стосовно положень та умов Правил і/або порядку та умов участі у Конкурсі, просимо обов'язково звертатись для отримання роз'яснень виключно до Організатора. Контактні телефони, адреси та інша інформація для Вашого звернення наведені у цих Правилах.

Конкурс є публічною офертою у розумінні норм діючого законодавства України, тому особа, яка бажає взяти участь у Конкурсі або є Учасником Конкурсу, не має права запропонувати свої умови і приєднується до вказаних умов.

Фактом, що свідчить про повне і безумовне погодження з Правилами, є: (і) реєстрація для участі в КонкурсіУмови участі у Конкурсі

Призовий фонд складає гривневий еквівалент в розмірі 15 000, який ділиться між трьома переможцями в кожній категорії.(далі – "Призовий фонд").Також призовим фондом є: 1 місце . Запрошення на стажування у відділі маркетингу та реклами "Буковель" (стажування оплачується, гнучкий графік) з подальшим працевлаштуванням (півроку випробувальний період). + Відпочинок на 2х людей 3 ночі з включеним проживанням, харчуванням, скіпасами, відпочинком у VODA club протягом зимового сезону 2019-2020. 2 місце. Відпочинок на 2х людей 3 ночі з включеним проживанням, харчуванням, скіпасами, відпочинком у VODA club протягом зимового сезону 2019-2020. 3 місце. Відпочинок на 2х людей 3 ночі з включеним проживанням, харчуванням, відпочинком у VODA club до 31.11.2019

Перемога в Конкурсі є особистою; присвоюється та/або віднімається виключно за рішенням журі Конкурсу. Перемога повністю чи частково (включаючи, Призовий фонд,) не може бути передана/уступлена за одноособовим рішенням Учасника. У разі відмови Учасника від отримання Призового фонду рішення про порядок перерозподілу та спрямування цих коштів вирішує Організатор Конкурсу на власний розсуд.

Учасник втрачає статус Переможця Конкурсу (включаючи, право отримання Призового фонду, у разі якщо:

1) відмовляється від участі у конкурсі;

2) грубо порушив умови участі в Конкурсі.

3) не є студентом ВНЗ України.

У разі втрати Учасником статусу Переможця Конкурсу, право визначення Учасника, який набуває зазначених прав належить виключно журі. Журі здійснює заміну Переможця за своїм рішенням, на підставі попередніх оцінювань та загальної кількості набраних балів Учасниками.Прийняті на конкурс роботи будуть оцінюватись за системою балів від журі, які вони можуть присвоювати роботі разом з коментарями. Склад членів журі обирає переможця за нарахованою йому кількістю балів та власними коментарями до роботи. Учасники, які наберуть найбільшу кількість балів в своїй категорії стануть переможцями та можуть претендувати на призовий фонд, за умови дотримання всіх правил конкурсу.

Для участі у Конкурсі кожен Учасник погоджується, гарантує та запевняє, що:

1) здійснить укладення договору про передачу майнових прав інтелектуальної власності на представлений до участі в Конкурсі об'єкт інтелектуальної власності (далі – "Робота") з Організаторами Конкурсу в разі заняття призового місця.

2) при демонстраціях, публічних показах, виступах та інших формах публічної демонстрації Робіт – обов'язково посилатися на участь в Конкурсі, шляхом проставлення символіки Конкурсу:


У разі порушення Учасником бідь-яких з наданих гарантій та запевнень, Організатор має право у будь-якій час на будь-якому етапі, стадії Конкурсу повністю або частково відмовити і/або позбавити Учасника участі у Конкурсі.

Для того щоб стати Учасником Конкурсу, особі необхідно:

1) зареєструватися до участі в Конкурсі шляхом подачі заявки на офіційній сторінці конкурсу:


До участі в Конкурсі не допускаються Роботи, що були використані раніше, або порушують норми чинного законодавства і/або норми моралі.

Рішення про акредитацію для участі у Конкурсі приймається одноособово Організатором і не підлягає оскарженню.

За умовами Конкурсу дозволяється подання лише тих Робіт, виключні майнові і немайнові права на які належать Учаснику Конкурсу. Подаючи свою Роботу, Учасник Конкурсу підтверджує, що всі виключні майнові та немайнові права інтелектуальної власності на відповідні об'єкти належать Учаснику, і в разі пред'явлення будь-яких претензій чи суперечок, пов'язаних з участю у Конкурсі, Учасник у повному обсязі самостійно несе відповідальність в їх вирішенні, включаючи компенсацію всіх можливих витрат, збитків тощо.

Строки проведення Конкурсу з 23.09.2019 року по 12.11.2019 року (для категорій Комунікаційна стратегія, Принт та Фільм).

Повідомлення про Переможців Конкурсу здійснюється шляхом опублікування анонімних результатів оцінювання на офіційних Веб-ресурсах. Будь-які коментарі щодо результатів оцінювання можуть надаватися виключно на розсуд членів Журі, індивідуально та за їх наявності.

Учасник погоджується на публічну демонстрацію роботи, виконану в рамках конкурсу.Обмеження відповідальності Організатора.

Організатор не несе відповідальності за невиконання зобов'язань у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, зокрема, стихійних лих, пожеж, повенів, військових дій, блокад, терористичних актів, змін у чинному законодавстві України, інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.

Організатор не несе відповідальності за неотримання від Учасника необхідних відомостей, в тому числі, з вини поштової служби, організацій зв'язку, а також за неможливість здійснення зв'язку з Учасником через зазначення невірних або неактуальних контактних даних, в тому числі, внаслідок помилки в написанні адреси при зв'язку з Організатором.

Організатор Конкурсу не несе відповідальності за порушення Учасником Конкурсу авторських і/або інших прав інтелектуальної власності третіх осіб.Інші умови

Організатор має право у односторонньому порядку без жодних негативних наслідків для себе змінювати Правила або скасовувати їх.

Інформування щодо правил та умов Конкурсу здійснюється шляхом розміщення тексту цих Правил та іншої інформації на сайті: https://wooo.com.ua/creative-designerЛистування з Учасниками здійснюється Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. Організатор залишає за собою право не вступати в переговори/листування або інші контакти з Учасниками, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

Ці Правила є інтелектуальною власністю Організатора і не можуть бути використані будь-яким чином або способом, у т.ч. з комерційною метою будь-якою особою без відповідного письмового дозволу на таке Організатора.

У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

Контакти для зворотного зв'язку з Організаторами: creative@wooo.com.ua